هاست های ابری با سرعت و کیفیت عالی

72 ساعت ضمانت برگشت وجه

HS_1
 • 1 گیگابایت SSD فضا
 • نا محدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • نا محدود زیر دامنه
 • نا محدود پایگاه داده
HS_2
 • 2 گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • نا محدود زیر دامنه
 • نا محدود پایگاه داده
HS_3
 • 5 گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • نا محدود زیر دامنه
 • نا محدود پایگاه داده
HS_4
 • 10 گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • نا محدود زیر دامنه
 • نا محدود پایگاه داده