11,000تومان
شش ماهه
HB_1
فضا
250 مگابایت
ترافیک ماهانه
20 گیگابایت
افزودن دامین
ندارد
اکانت ایمیل
نامحدود
بک آپ گیری
هفتگی و ماهانه
زیر دامنه
نا محدود
پایگاه داده
نا محدود
14,000تومان
شش ماهه
HB_2
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهانه
40 گیگابایت
افزودن دامین
ندارد
اکانت ایمیل
نامحدود
بک آپ گیری
هفتگی و ماهانه
زیر دامنه
نا محدود
پایگاه داده
نا محدود
20,000تومان
شش ماهه
HB_3
فضا
1000 مگابایت
ترافیک ماهانه
100 گیگابایت
افزودن دامین
ندارد
اکانت ایمیل
نامحدود
بک آپ گیری
هفتگی و ماهانه
زیر دامنه
نا محدود
پایگاه داده
نا محدود
33,000تومان
شش ماهه
HB_4
فضا
2000 مگابایت
ترافیک ماهانه
200 گیگابایت
افزودن دامین
1 عدد
اکانت ایمیل
نامحدود
بک آپ گیری
هفتگی و ماهانه
زیر دامنه
نا محدود
پایگاه داده
نا محدود
45,000تومان
شش ماهه
HB_5
فضا
5000 مگابایت
ترافیک ماهانه
500 گیگابایت
افزودن دامین
1 عدد
اکانت ایمیل
نامحدود
بک آپ گیری
هفتگی و ماهانه
زیر دامنه
نا محدود
پایگاه داده
نا محدود